ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07138388420.2 تماس حاصل نموده یا به آدرس شيراز، چهار راه ريشمک ، مجتمع امير کبير ، به سمت پارک قوري کوچه 13 ، واحد212- کد پستي 7175913464 مراجعه نمایید.